Zásady cookies

Zásady cookies

Na internetových stránkách www.akspornova.cz (dále jen „Stránky“) používáme online identifikační technologie (dále jen „cookies“). Jedná se o soubory, které Stránky ukládají pomocí Vašeho webového prohlížeče. Tyto soubory evidují informace o návštěvě Stránek a neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Cookies používáme následujících druhů:
a) pro řádný chod Stránek a jejich technické zabezpečení
b) pro evidenci návštěvníků a individuální nastavení některých částí Stránek
c) pro marketingové účely a poskytnutí co nejrelevantnějšího obsahu
Cookies používané za účelem řádného chodu Stránek a jejich technického zabezpečení používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče.
Cookies používané k měření návštěvnosti používáme v souvislosti se službami nástroje společnosti Google Inc.. Informace o těchto nástrojích najdete na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/. Jejich závazky týkající se osobních údajů naleznete zde: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
5.Cookies používané k marketingovým účelů, a poskytování nejrelevantnějšího obsahu vyhodnocují a pro nás následně technicky zabezpečují i marketingoví partneři, a to i za použití stránek třetích stran a platforem sociálních médií. Tyto technologie nám zejména pomáhají měřit efektivitu našich marketingových strategií, informačních kampaní a porozumět tomu, odkud k nám přicházíte.

Máte li o to zájem, můžete vymazat cookies stránek ze svého systému poté, co si přestanete prohlížet Webové stránky.
Osobní údaje získané tímto způsobem jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.