Péče o dítě po rozvodu – jaké máme možnosti?

Péče o dítě po rozvodu – jaké máme možnosti?

19:04 01 Červenec in Články
0 Comments

Rozvod manželství je zpravidla těžký pro všechny zúčastněné, nezletilé nevyjímaje. Zákon však umožňuje spoustu různých modelů péče o dítě a také dává rodičům možnost uzavřít před soudem dohodu. Co byste měli vědět než začnete řešit výživné a péči o děti?

České zákony chrání nezletilé a jejich právo na styk s rodiči i širší rodinou. Celé řízení by tak mělo probíhat právě s ohledem na práva dětí. Primárně by soud měl vést rodiče k dohodě, ne vždy je však možná. Jaké modely se obvykle objevují?

Výlučná péče

Jeden či druhý rodič může mít po rozvodu dítě ve výlučné péči. Styk s dítětem pak může být upraven, ale také nemusí. Vše záleží na důvěře rodičů a okolnostech. Pokud rodiče na úpravě styku trvají, je potřeba se zamyslet nad přesnými dny i časy a zvážit možnosti dítěte. V případě výlučné péče o dítě také druhý rodič zpravidla platí výživné, které soud stanoví s ohledem jak na příjmy rodičů tak na potřeby dítěte.

Střídavá péče

Posledních pár let je střídavá péče velmi diskutovaným tématem. Zpravidla tráví v takovém případě dítě týden u matky a týden u otce, ačkoliv se počet dní může lišit. Výhodou je, že dítě tráví s oběma rodiči hodně času, nevýhodou může být časté střídání prostředí. Svou roli hraje vzdálenost obydlí rodičů, věk dětí i schopnost se o ně postarat. Každé dítě vnímá změny jinak a pokud je dítě na to dostatečně vyspělé, soud přihlíží i k jeho názoru.

Společná péče

Na návrh obou rodičů může soud schválit i společnou péči o dítě. Jedná se o stále ještě ojedinělé řešení, ale v případě, že jsou rodiče schopni se na všem dohodnout a mají v plánu se i po rozvodu věnovat dítěti společně, je právě společná péče nejlepším řešením. V takovém případě soud dále do výchovy ani styku s dítětem nezasahuje.

Pokud potřebuje probrat Vaše možnosti, neváhejte mě kontaktovat.

Veronika Špornová

veronika.spornova@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.